ایا مشکل سوختن میوه از دستگاه خشک کن کابینتی است یا این اشکال در دستگاه تونلی هم وجود دارد ؟

دکمه بازگشت به بالا
تماس با مدیریت مهندس اشراقی